علت حرکت منارجنبان

بر خلاف تصورعموم مردم وافرادی که برای اولین بارنام منارجنبان را می شنوند، این بناتنها مناره هایش تکان نمی خورد بلکه بالرزاندن یک مناره، تمامی بنابه لرزش درمی آید. علت تکان خوردن بنای منارجنبان پدیده تشدیدیا زئوناس است. به بیان ساده ترمی توان گفت که مولکول های هرجسمی درحال تحرک هستند، برخی متحرکتر و برخی کم جنب و جوش تر هستند. کافیست تکانی به آن بدهیم ونیرویی وارد کنیم تا به جنب وجوش بیافتند. با تکان دادن یک مناره مناره ی دیگرکه کاملا مانند به دیگری است هم جنبش پیدا می کند ونیروی وارده بریک منار درتمام ساختمان تقسیم میشود وهمه ی بنارا به لرزش می اندازد. وجود داشتن مصااح ساختمانی سبک درقسمت بالای ساختمان‏ارتفاع کمتر مناره هاوجود فاصله بین هرمناره باساختمان، کلاف هایی از چوب که درقسمت بالاو پایینی هریک از دومناره بکار رفته اند، دست به‏دست هم داده تامناره های منارجنبان سالیان درازمتحرک باشند. برای بازدید از این مکان میتوانید از رزرو هتل در اصفهان یا رزرو مسافرخانه در اصفهان هم تقاضای بلیط نمایید. به خاطر عظمت بناو میزان کم تکان خوردن آن، دیدن لرزش همه ی نقاط کاردشواری است وتنها جنبش مناره ها به آسانی دیده میشوند؛ آنهم شایدبه دلیل آن که روی هریک زنگوله هایی نصب شده که حرکت را به وضوح نشان میدهند. به همین دلیل شاید برخی تردیدداشته باشند که به راستی همه ی بناتکان میخورد یا نه. مسئولان این بناتدبیری برای این مشکل اندیشیده اند ودرنقاط مختلف منارجنبان نشانه هایی قراردادند که دیدن حرکت بنارا برای بازدید کننده ها آسان ترکنند.
نشانه های لرزش منارجنبان

همان طور که گفته شد نشانه ها و علایمی را در بنای منارجنبان قرار داده اند که هنگام لرزیدن بنابا نگاه به آن نشانه ها هر بیننده ای متوجه لرزیدن همه اجزای ساختمان می شود، نشانه هایی مثل: زنگوله: زنگ یا زنگوله هایی روی هر دو مناره قرار داده اند که می لرزند و صدایی از خود تولید می کند که نشان دهنده لرزیدن مناره ها و ساختمان است. ساعت: ساعتی را روی دیوار ایوان و در انتهایی ترین قسمت آویزان کرده اند که هنگام لرزش بنا به وضوح تکان می خورد و راهنمای منارجنبان هم در هنگام تکان خوردن بنا به آن ساعت اشاره می کند. شیشه: رو به روی قبر عمو عبدالله که در انتهای ایوان قرار دارد، شیشه ای کشیده اند که محافط آرامگاه او باشد و بازدید کنندگان نتوانند سنگ قبرش را لمس کنند. این شیشه در هنگام لرزیدن منارجنبان به صورت واضح می لرزد و حتا اگر با دقت گوش فرا دهید صدای لرزیدنش هم به گوش می رسد. کاسه آب: اگر کاسه ای پر از آب را در محلی مثل روی قبر عمو عبدالله قرار دهیم، پس از لرزاندن مناره ها به وضوح خواهیم دید که آب درون کاسه هم تکان می خورد. تا چند سال گذشته کاسه ای آب روی قبر عمو عبدالله قرار می دادند اما امروزه به دلیل این که اغلب هنگام تکان خوردن بنا، بازدیدکنندگان در محوطه خارجی بنا می ایستند تا تکان خوردن مناره ها را تماشا کنند، این کاسه آب برداشته شده است. خانه مبله در اصفهان و خانه برای اجاره روزانه در اصفهان از انتخاب های مسافران هنگام اسکان مسافر در اصفهان به دلیل دسترسی راحت تر به این آثار است. 

آشنایی با سازه های جادویی منارجنبان
نگاهی علمی تر به راز جنبش منارجنبان

Related Posts